De gevolgen van wanbetaling

Heb jij betalingsachterstanden of schulden, of wil je deze graag voorkomen? In dit artikel meer over de gevolgen van wanbetaling wanneer jij krediet hebt afgesloten.

De gevolgen van wanbetaling

Indien jij krap bij kas zit of rood staat, maar toch bepaalde uitgaven wilt of moet doen, dan kan het nog wel eens handig zijn om een lening af te sluiten. Hoewel het meestal gaat om kleine bedragen, gaan hier toch risico’s mee gemoeid. Daarom is het heel belangrijk om op de hoogte te zijn van de voorwaarden die een lening aanbieder stelt en te weten wat de gevolgen zijn mits jij niet in staat bent het geleende geld op tijd terug te betalen.

Leningen op internet en de gevolgen van wanbetaling

Het afsluiten van een lening via internet is de laatste jaren populair. Dit is ook logisch, aangezien deze leningen snel en gemakkelijk te regelen zijn wanneer jij een klein bedrag wilt lenen. Ook worden zaken als een BKR check of papierwerk achterwege gelaten, omdat de risico’s voor de lening aanbieder minder hoog zijn als het gaat om kleine bedragen. Echter betekent dit voor de kredietverstrekker wel dat het van belang is goed op de hoogte te zijn van de verplichtingen en moet deze persoon vaak zelf verantwoordelijkheid nemen. In de praktijk blijkt dat veel mensen de leningen echter afsluiten zonder de voorwaarden goed te bestuderen, waardoor ze later betalingsachterstanden en schulden oplopen. Dit heeft ernstige gevolgen in sommige gevallen, zorg daarom altijd dat jij goed bent geïnformeerd.

Hoge kosten is één van de gevolgen van wanbetaling

Eén van de belangrijkste dingen om rekening mee te houden indien jij niet in staat bent het geleende geld terug te betalen binnen de gestelde termijn, is dat de kosten hoog zullen oplopen. Jij zult aanmaningen ontvangen die steeds verder oplopen en boetes voor te laat betalen. Daarnaast kan het rentetarief verhoogd worden. Dat betekent dus dat, zelfs als het om een lening van een klein bedrag gaat, jij met zeer hoge kosten te maken kunt krijgen. Indien jij deze ook niet kunt betalen verergert de situatie en kun jij uiteindelijk met hoge schulden eindigen. Zorg dus dat voordat jij de lening afsluit, jij altijd zeker bent dat jij het geld weer op tijd beschikbaar kunt hebben. Zorg desnoods dat je een reserve achter de hand hebt of een andere optie, zoals bijvoorbeeld familie of een vriend of vriendin die tijdelijk garant kunnen staan.

Een BKR notatie is één van de gevolgen van wanbetaling

Een ander vervelend gevolg van het niet op tijd terugbetalen van een lening is het oplopen van een BKR notatie bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Dit bureau houdt bij welke Nederlanders in het verleden betalingsachterstanden of schulden hebben opgelopen. Indien jij een nieuw krediet zou willen afsluiten, wordt door de kredietverstrekker vaak eerst een check gedaan bij het BKR, om jouw krediethistorie na te trekken. Indien jij betalingsachterstanden hebt gehad en dus een negatieve BKR registratie is het niet mogelijk om opnieuw geld te lenen. Hieronder valt ook het doen van aankopen op afbetaling en het aanvragen van een creditcard. Dit kan dus in de toekomst vervelend zijn, aangezien een BKR notatie wel tot 5 jaar na het schuldenvrij zijn nog kan blijven staan.

De gevolgen van wanbetaling kunnen dus ernstig zijn en daarom is het belangrijk dat jij voorzichtig bent wanneer jij een lening wilt afsluiten. Laat je goed informeren en contacteer desnoods de kredietverstrekker zelf bij onduidelijkheden. Indien jij het financieel niet redt kun jij beter naar de Gemeentelijke Kredietbank stappen voor schuldhulpverlening dan zelf een nieuw krediet afsluiten als jij deze niet (op tijd) terug kunt betalen. Daarmee neem je zelf verantwoordelijkheid en maak jij geen nieuwe hoge kosten.